PREDSTAVLJANJE MUZEJSKIH PREDMETA: PUŠKA SAVE KOVAČEVIĆA