PREDSTAVLJANJE MUZEJSKIH PREDMETA: PRVA DRŽAVNA KASA