ARHEOLOŠKI MUZEJ SA LAPIDARIJUMOM

Arheološki muzej je najmlađa organizaciona jedinica Narodnog muzeja Crne Gore. Programom zaštite i očuvanja kultrurnih dobara Ministarstva kulture Crne Gore od 2012. godine do 2016. godine Arheološki muzej realizovao je  arheološka i konzervatorska istraživanja  u okviru Projekata „Putevi  kontinuiteta”.

Petogodišnji Projekat: „Putevi kontinuiteta“ obuhvatio je:

  1. – Istraživanje praistorijskih lokaliteta;
  2. – Istraživanje antičkih lokaliteta;
  3. – Istraživanje ranosrednjevjekovnih i srednjevjekovnih utvrđenja od VI  – XV vijeka.

Cilj petogodišnjih arheoloških i konzervatorskih istraživanja je prikupljanje arheološkog materijala za Arheološki muzej Crne Gore. Saznanja o istraženim arheološkim lokalitetima će biti osnov za definisanje kontinuiranog života i naseljavanja na teritoriji Crne Gore, od najstarije praistorije do danas. Ciljanim istraživanjem poznatih, vrlo značajnih arheoloških nalazišta dobijeni su naučni podaci iz različitih vremenskih perioda i unaprijeđena arheološka i konzervatorska istraživanja, kao i zaštita kulturnih dobara Crne Gore. Tokom vršenja arheoloških istraživanja otkriven je bogat pokretan arheološki materijal koji je osnova formiranja muzejskog fonda za realizaciju stalne muzejske postavke Arheološkog muzeja Crne Gore.

U okviru Arheološkog muzeja, 2012. godine otvoren je Lapidarijum, u dvorištu Njegoševog muzeja. Osnovan je sa ciljem da tu budu izloženi reprezentativni primjerci dislocirane kamene plastike sa svih važnijih arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori. Trenutno je prezentovano 11 stećaka porijeklom iz opštine Nikšić i područja Pljevalja.