“EROS, KRV I SVETOST” U BILJARDI, PONEĐELJAK | 17. SEPTEMBAR