Narodni muzej Crne Gore je javnа ustanova kulture kompleksnog tipa koju čine četiri posebne muzejske jedinice: Istorijski muzej, u čijem sastavu su Muzej kralja Nikole, Muzej Petra II Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej vladike Danila na Orlovom Kršu i Reljef Crne Gore; Umjetnički muzej sa Crnogorskom galerijom umjetnosti “Miodrag Dado Ðurić” i Аteljeom “DADO”; Etnografski muzej i novoosnovani Arheološki muzej sa Lapidarijumom.

Muzeji su smješteni u zdanjima koja sama po sebi predstavljaju kulturno-istorijske spomenike, u kojima su pohranjeni i prezentovani muzejski predmeti od najvećeg značaja za crnogorski ali i za ostale narode koji žive na teritoriji Crne Gore.

 

U sastavu Narodnog muzeja Crne Gore postoji više stručnih službi: Odjeljenje za dokumentaciju, Bibliotečko-arhivsko odjeljenje, Odjeljenje za preventivnu konzervaciju, Odjeljenje za prezentaciju i Muzejski informacioni centar.

Zgrada Vladinog doma, djelo italijanskog arhitekte Karla Antonija Koradinija, izgrađena 1910. godine u neorenesansnom stilu, upravna je zgrada muzeja i u njoj se, takođe, nalazi stalna postavka umjetničkog, istorijskog i arheološkog muzeja.

 

Ova stranica predstavlja novu, redizajniranu internet prezentaciju Narodnog muzeja Crne Gore koja je u fazi izrade. U narednom periodu funkcionisaćemo na dvije veb adrese:

nmcg.me mnmuseum.org